2-HİÇLİK TANIMLANABİLİR Mİ

HİÇLİK TANIMLANABİLİR Mİ?

Sanat manifestomun tanıtım yazısında, varlığın izahını önce yokluk ve hiçlik kavramları açısından irdeleyeceğimi belirtmiş ve kısa başlıklar halinde vermiştim. Oradan devam edeyim.

“Yok” tanım olarak deneyimlenmiş bir var’ın ortada veya artık mevcut olmaması anlamına gelir.  Kısaca bulunmayış, eksiklik durumudur. Bu durumlar, herhangi bir şey için “yok” cevabı aldığımızda  “Niye yok, hiç mi yok?” gibi sorular sorduğumuz durumlardır. Görüleceği üzere yokun bu hali “var”la ilişkilidir, yani vara zorunludur. Devamını Oku

PEYGAMBERLER

2020-10-15PEYGAMBERLER
Bölüme önce “Peygamber” sözcüğü ve kavramıyla başlayalım. Bizdeki peygamber sözcüğü, Kur’an’da Nebi olarak geçer. Resul sözcüğünün elçi anlamı ise bizdeki elçi sözcüğüyle aynı anlamdadır. Şimdi nebi (peygamber) sözcüğü için kaynaklardan aktarma yaparak devam edeyim.  Devamını Oku

KURAN VE ZATLAR

S-Allah Kur’an’da normal konumdaki insanlar ile onlara ilahi bilgileri veren, onlara yön veren insanlarla olan ilişkileri nasıl düzenlemiştir? Yani bu günkü din yaşamımızda inandığımız ve uyguladığımız sistem ne kadar Kur’an’a uygundur? Gerçi peygamberler konusunu işlemiştiniz ama onlarda beşer olduğu için kısaca da olsa peygamberler de dahil Allah ile insanlar arasında yerleşen beşerin Kur’an’ daki  konumları nedir? Devamını Oku

HİDAYETE ERMEK

                                                                   HİDAYETE ERMEK

 

Soru- Peygamberlerin ve zatların Kur’an’daki konumu ve insanlarla ilgisinden bahsettiniz. Bu ilginin de insanların ahreti kazanmak için hidayete erme istekleri olduğuyla bitirdiniz. Nedir bu hidayet konusu, karmaşa nerden kaynaklanıyor? Devamını Oku

DİN NEDİR ?

 

                                                                                                     DİN

Din nedir diye şöyle kısaca bir hatırlatma yaparak başlayalım. Zira literatürde bu sorunun yüzden fazla cevabı, açıklaması vardır. Etnolojik kavramlar içerisinde çeşitli İzm’ler kendi alanlarında dinin ne olduğuna dair cevaplar vermişlerdir. Ancak ben burada bu açıklamalara değinmeyeceğim. Daha ziyade, dinin ortaya çıkış nedeninden kısaca bahsedeceğim. Devamını Oku

BENİM DENİZLERİM

Benim için yoldaki su birikintisi, bardaktaki su ve okyanustaki dev dalgalar aynıdır. Çünkü su hidrodinamik yasalara bağlıdır. Suyun bütün halleri bu yasaya göre şekillenir. Aynı yasa gereği bütün su hareketleri, balansı referans alır. Yaklaşık kırk küsur yıldır gözlem ve incelemeler yaptığım için suyun hidrodinamiği ve balansı konusunda ileri düzeyde görsel bilgiye sahibimdir. Devamını Oku